MET is inspirerend en zinvol werken

MET onderscheidt zich, ook als werkgever. 
MET kent een prima salaris conform cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao kent een eigen loopbaanbudget dat je kunt aanwenden voor opleidingen; je kunt verlof en salaris tot op zekere hoogte uitruilen.
We bieden deskundigheidsbevordering via een intern trainingsprogramma en een eigen budget voor congressen en begeleide intervisie. We hebben vakgroepoverleggen en een interne coach staat tot je beschikking. Als MET medewerker krijg je de beschikking over uitstekende (mobiele) apparatuur en MET heeft een aantal dienstfietsen ter beschikking. Daarmee ben je optimaal uitgerust als ambulant sociaal werker.

MET werkt met zelforganiserende teams. Je hebt in overleg met je teamgenoten veel eigen regie over je werk en, binnen de kaders, veel vrijheid je functie vorm te geven.

Open sollicitaties

Een open sollicitatie sturen kan altijd. Als we denken dat het zinvol is, gaan we in ieder geval kennis met je maken. Als zich in de toekomst dan een vacature voordoet, heb je mogelijk een streepje voor.
Let wel op! Het heeft alleen zin om bij MET te solliciteren als je:
*  Een relevante HBO- of universitaire opleiding hebt.
*  Beschikt over een koffer vol methodieken en gesprekstechnieken.
*  Geregistreerd staat bij het Registerplein of van plan bent dat te gaan doen.
*  Ruime ervaring hebt als (ambulant) sociaal werker.
*  Een ambitieus en zelfstandig professional bent, die zijn/haar regelruimte durft te benutten en verantwoordelijkheid neemt.
*  Zelfreflectie en professioneel werken als tweede natuur hebt.
*  Beschikt over een open manier van communiceren en met digitale communicatie uit de voeten kunt.
*  Een vernieuwende instelling hebt en durft te doen wat je nodig vindt.
*  Onregelmatig werken geen probleem vindt (’s avonds, in het weekend).
*  Een gezellig en energiek teamlid bent waar collega’s op kunnen vertrouwen en op kunnen rekenen.

Vacatures

Met enige regelmaat zijn er vacatures. Die publiceren we hier en delen we via social media (o.a. LinkedIn).

MET Heerhugowaard:

Een energieke en dynamische sociaal werker met specialisatie algemeen maatschappelijk werk

(voor 24 uren per week)

Het betreft hier een tijdelijke vacature in verband met ziektevervanging

Als sociaal werker bij MET ben je daar waar en wanneer bewoners elkaar ontmoeten (op straat en in de publieke ruimte) en je legt actief contacten in de wijk. Je kent de wijk, zijn inwoners en de mensen die er werken. Je bent onderdeel van een zelf organiserend team met diverse specialismen.

De functie
De functie bestaat inhoudelijk uit twee delen: generalistisch sociaal werk als lid van het MET team in de wijk en specialist binnen het team.

Taken van de Sociaal Werker als lid van het MET team in de wijk
• Is actief aanwezig in de wijk en weet vragen en problemen, die in de wijk leven, helder te
  krijgen, doet vraagverheldering voor alle voorkomende vragen.
• Geeft informatie en advies daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd

Taken van de Sociaal werker als maatschappelijk werker
• levert een actieve bijdrage vanuit zijn/haar specialisme aan het team;
• zet je vraagverheldering in bij het in beeld brengen van een probleem of vraag;
• ondersteunt bewoners bij persoonlijke vraagstukken op alle leefgebieden.

Je verricht de ondersteuning op zo’n manier dat het mensen motiveert om zelf of samen met deze vragen met hun omgeving aan de slag te gaan en ondersteunt daarbij inclusief de benodigde informatie en contacten.

Je bent, kortom, samen met jouw teamgenoten de spil in de wijk die de bewoners kent, weet wat er speelt en bent in staat bewoners te stimuleren én te ondersteunen bij het verbeteren van hun leven en hun leefomgeving voor zover nodig of gewenst.

Als je bij MET solliciteert gaan we er vanuit dat je
• minimaal een relevante HBO opleiding hebt;
• je geregistreerd staat bij het Registerplein of van plan bent om dat te gaan doen;
• ruime ervaring hebt met ambulant jongerenwerk en als sociaal werker;
• beschikt over een koffer vol methodieken en gesprekstechnieken;
• je een zelfstandig professional bent, die zijn/haar regelruimte durft te benutten en
  verantwoordelijkheid neemt;
• zelfreflectie en professioneel, methodisch werken als tweede natuur hebt;
• beschikt over een open manier van communiceren;
• een vernieuwende instelling hebt en durft te doen wat je nodig vindt, zelfs als dat afwijkt van
  procedures en protocollen;
• onregelmatig werken geen probleem vindt (’s avonds+ in het weekend);
• een gezellig en energiek teamlid bent waar collega’s op kunnen vertrouwen en op kunnen
   rekenen.

Informatie
Voor deze functie kom je tijdelijk in dienst bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners en van daaruit werk je in het MET team. Inschaling zal plaatsvinden in schaal 8, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel van de COA zijn het eigen loopbaanbudget en de mogelijkheid om salaris en vrije tijd uit te ruilen. MET kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met betrekking tot deskundigheidsbevordering, zoals een intern trainingsprogramma en een begeleide intervisie. Ook zijn er vakgroepen en een interne coach staat tot jouw beschikking.
Als je bij MET werkt, krijg je ook de beschikking over een iPhone, een iPad en een laptop, zodat je optimaal uitgerust bent voor de functie van ambulant sociaal werker. Tot slot heb je, in overleg met jouw teamgenoten, veel eigen regie over jouw werk en, binnen kaders, veel vrijheid om jouw eigen functie vorm te geven.

Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veronique van Poecke, manager MET Welzijn Heerhugowaard, M 0629458243. Jouw sollicitatiebrief kun je zenden aan E sollicitatie@socius-md.nl o.v.v. van “sociaal werker MET”. Zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden, sluit de procedure.