MET is inspirerend en zinvol werken

MET onderscheidt zich, ook als werkgever. 
MET kent een prima salaris conform cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao kent een eigen loopbaanbudget dat je kunt aanwenden voor opleidingen; je kunt verlof en salaris tot op zekere hoogte uitruilen.
We bieden deskundigheidsbevordering via een intern trainingsprogramma en een eigen budget voor congressen en begeleide intervisie. We hebben vakgroepoverleggen en een interne coach staat tot je beschikking. Als MET medewerker krijg je de beschikking over uitstekende (mobiele) apparatuur en MET heeft een aantal dienstfietsen ter beschikking. Daarmee ben je optimaal uitgerust als ambulant sociaal werker.

MET werkt met zelforganiserende teams. Je hebt in overleg met je teamgenoten veel eigen regie over je werk en, binnen de kaders, veel vrijheid je functie vorm te geven.

Open sollicitaties

Een open sollicitatie sturen kan altijd. Als we denken dat het zinvol is, gaan we in ieder geval kennis met je maken. Als zich in de toekomst dan een vacature voordoet, heb je mogelijk een streepje voor.
Let wel op! Het heeft alleen zin om bij MET te solliciteren als je:
*  Een relevante HBO- of universitaire opleiding hebt.
*  Beschikt over een koffer vol methodieken en gesprekstechnieken.
*  Geregistreerd staat bij het Registerplein of van plan bent dat te gaan doen.
*  Ruime ervaring hebt als (ambulant) sociaal werker.
*  Een ambitieus en zelfstandig professional bent, die zijn/haar regelruimte durft te benutten en verantwoordelijkheid neemt.
*  Zelfreflectie en professioneel werken als tweede natuur hebt.
*  Beschikt over een open manier van communiceren en met digitale communicatie uit de voeten kunt.
*  Een vernieuwende instelling hebt en durft te doen wat je nodig vindt.
*  Onregelmatig werken geen probleem vindt (’s avonds, in het weekend).
*  Een gezellig en energiek teamlid bent waar collega’s op kunnen vertrouwen en op kunnen rekenen.

Vacatures

Met enige regelmaat zijn er vacatures. Die publiceren we hier en delen we via social media (o.a. LinkedIn).

MET Heerhugowaard:

per direct een energieke en deskundige sociaal werker met specialisatie jongerenwerk (24 uur)

Als sociaal werker bij MET ben je daar waar en wanneer bewoners elkaar ontmoeten (op straat en in de publieke ruimte) en je legt actief contacten in de wijk. Je kent de wijk, zijn inwoners en de mensen die er werken. Je bent onderdeel van een zelf organiserend team met diverse specialismen.

De functie
De functie bestaat inhoudelijk uit twee delen: generalistisch sociaal werk als lid van het MET team in de wijk en specialist binnen het team.

Taken van de Sociaal Werker als lid van het MET team in de wijk
• is actief aanwezig in de wijk en weet vragen en problemen die in de wijk leven helder te krijgen,
  doet vraagverheldering voor alle voorkomende vragen;
• geeft informatie en advies daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd.

Taken van de Sociaal werker als specialist jongerenwerk
• levert een actieve bijdrage vanuit zijn / haar specialisme aan het team;
• ben je ambulant en dus veel aanwezig daar waar de jeugd ook is, je zoekt (groepen)
  jeugd/jongeren actief op: op straat, op school en in de buurt. Je kent de jongeren in je wijk goed;
• signaleer je wensen, behoeften, problemen en ambities van jongeren en hierop anticipeer je;
• zet je vraagverheldering in bij het in beeld brengen van een probleem of vraag;
• geef je jongeren het woord, je ondersteunt ideeën en activiteiten waar behoefte aan is en zet
  hierbij talenten van de jongeren in;
• Als daar aanleiding toe is, ondersteun je ook individuele jongeren bij het oplossen van
  vraagstukken die spelen.

Je verricht de ondersteuning op zo’n manier dat het jongeren motiveert zelf of samen met hun omgeving aan de slag te gaan met hun vragen en voorziet hen ter ondersteuning daarbij van de benodigde informatie en contacten;

Kortom, je bent, samen met je teamgenoten, de spil in de wijk die de bewoners kent, weet wat er speelt en bent in staat bewoners te stimuleren en te ondersteunen bij het verbeteren van hun leven en hun leefomgeving voor zover nodig of gewenst.

Als je bij MET solliciteert gaan we er vanuit dat je:
• minimaal een relevante HBO opleiding hebt;
• je geregistreerd staat bij het Registerplein of van plan bent om dat te gaan doen;
• ruime ervaring hebt met ambulant jongerenwerk en als sociaal werker;
• beschikt over een koffer vol methodieken en gesprekstechnieken;
• je een zelfstandig professional bent, die zijn/haar regelruimte durft te benutten en
  verantwoordelijkheid neemt;
• zelfreflectie en professioneel, methodisch werken als tweede natuur hebt;
• beschikt over een open manier van communiceren;
• een vernieuwende instelling hebt en durft te doen wat je nodig vindt, zelfs als dat afwijkt van
  procedures en protocollen;
• onregelmatig werken geen probleem vindt (’s avonds, in het weekend);
• een gezellig en energiek teamlid bent waar collega’s op kunnen vertrouwen en op kunnen
  rekenen.

Informatie

Voor deze functie kom je in dienst bij Welschap en van daaruit werk je in het MET team. Inschaling zal plaatsvinden in schaal 8, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel van de COA zijn het eigen loopbaanbudget en de mogelijkheid om salaris en vrije tijd uit te ruilen. MET kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met betrekking tot deskundigheidsbevordering, zoals een intern trainingsprogramma en een begeleide intervisie. Ook zijn er vakgroepen en een interne coach staat tot je beschikking. Als je bij MET werkt, krijg je de beschikking over een iPhone, een iPad en een laptop, zodat je optimaal uitgerust bent voor de functie van ambulant sociaal werker. Tot slot heb je, in overleg met jouw teamgenoten, veel eigen regie over jouw werk en, binnen kaders, veel vrijheid jouw eigen functie vorm te geven.

Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veronique van Poecke, M 06 28321074
Manager MET Welzijn. Jouw sollicitatiebrief kun je sturen naar
E solliciteren@welschap.nl o.v.v. van “Sociaal Werker MET-JW”. Zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden, sluit de procedure