met

Energieke en dynamische cli├źntondersteuner

Voor 24 uren per week
Het betreft een zwangerschapsvervanging. Het dienstverband zal duren van 14 september 2020 t/m 31 januari 2021.

Als sociaal werker bij MET ben je daar waar en wanneer bewoners elkaar ontmoeten (op straat en in de publieke ruimte) en je legt actief contacten in de wijk. Je kent de wijk, zijn inwoners en de mensen die er werken. Je bezoekt de inwoners thuis tijdens afspraken. Je bent onderdeel van een zelf organiserend wijkteam waarin alle  specialismen vertegenwoordigd zijn en de leden ook algemene teamtaken hebben, naast hun specialisme. De huidige vacature doet zich voor in Team 2 dat actief is in de Schrijverswijk, Bomenwijk, Planetenwijk, Broekhorn, Molenwijk en Stadshart.

De functie

De functie bestaat inhoudelijk uit twee delen: ongeveer 10% van de werktijd bestaat uit generalistisch sociaal werk als lid van het MET team in de wijk en de overige tijd werk je als specialist binnen het team.

De Sociaal Werker als lid van het MET team in de wijk:

 • is actief aanwezig in de wijk en weet vragen en problemen die in de wijk leven helder te krijgen;
 • doet vraagverheldering voor alle voorkomende vragen;
 • geeft informatie en advies daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd.

De Sociaal Werker als cliëntondersteuner:

 • heeft kennis en ervaring met mensen met een beperking, denk aan; Lvb , NAH, autisme, fysieke beperking en of in combinatie met een verstandelijke beperking,  psychiatrie, dementie;
 • heeft bij voorkeur kennis van Zvw, Wmo, Wlz aanvragen en ondersteuning van deze trajecten;
 • heeft kennis van PGB;
 • neemt deel aan het vakgroepoverleg cliëntondersteuning;
 • kan op meerdere intelligentieniveaus aansluiten bij de cliënt;
 • past zijn/haar communicatie aan aan mensen met een beperking;
 • is in staat om moeilijk verstaanbaar gedrag te lezen;
 • voert kortdurende hulpverleningstrajecten uit en schat in wanneer doorverwijzen nodig is. 

Je verricht de ondersteuning op zo’n manier dat het mensen motiveert zelf of samen met hun omgeving aan de slag te gaan met hun vragen en voorziet hen ter ondersteuning daarbij van de benodigde informatie en contacten. Kortom, je bent samen met je teamgenoten de spil in de wijk die de bewoners kent en weet wat er speelt. Je bent in staat bewoners te stimuleren en te ondersteunen bij het verbeteren van hun leven en hun leefomgeving voor zover nodig of gewenst.

Als je solliciteert bij MET gaan we er vanuit dat je:

 • een relevante HBO opleiding hebt;
 • enkele jaren werkervaring hebt in een relevante functie;
 • stevig in je schoenen staat en snel zelfstandig aan de slag kunt;
 • beschikt over relevante gesprekstechnieken;
 • een professional bent, die zijn regelruimte durft te benutten en verantwoordelijkheid neemt;
 • zelfreflectie en professioneel, methodisch werken als tweede natuur hebt;
 • beschikt over een open manier van communiceren;
 • durft te doen wat je nodig vindt, zelfs als dat afwijkt van procedures en protocollen;
 • een enthousiast en energiek teamlid bent op wie collega’s kunnen bouwen en vertrouwen;
 • bereid bent op avonden en in weekenden te werken.

Informatie

Voor deze functie kom je in dienst bij MET HHW. Inschaling zal plaatsvinden in schaal 8, CAO Sociaal Werk. Onderdelen van de CAO zijn het eigen loopbaanbudget en de mogelijkheid om salaris en vrije tijd uit te ruilen. MET kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een begeleide intervisie. Als je bij MET werkt, krijg je de beschikking over een iPhone, een iPad en/of een laptop, zodat je optimaal uitgerust bent voor de functie van ambulant sociaal werker. Tot slot heb je, in overleg met je teamgenoten, veel eigen regie over je werk en, binnen kaders, veel vrijheid jouw eigen functie vorm te geven.
 

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
t/m 30 juni: Eerde de Swart, 06 14 71 84 41, Algemeen Manager MET Welzijn,
1 t/m 8 juli: Lenda Bruin, 06 25 54 56 42, Strategisch Manager MET Welzijn.
 
Je sollicitatiebrief met CV kun je uiterlijk 12 juli mailen naar solliciteren@welschapsocius.nl o.v.v. van “CO T2, MET”. De gesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 21 juli.