Open-minded sociaal werker (opbouwwerk)

Voor 28 uren per week

Hoe ziet de baan eruit?

Als sociaal werker bij MET Welzijn ben je daar waar en wanneer bewoners elkaar ontmoeten (op straat en in de publieke ruimtes) en leg je actief contacten in de wijk. Je kent de wijk en haar inwoners. Je bent onderdeel van een zelf organiserend team waarin alle specialismen (zoals maatschappelijk werk en jongerenwerk) vertegenwoordigd zijn. De huidige vacature doet zich voor in Team 4, Heerhugowaard-Zuid.
De functie bestaat inhoudelijk uit twee delen: ongeveer 10% van de werktijd ben je generalistisch sociaal werker en de overige tijd werk je als specialist opbouwwerk binnen team 4 en de wijk.

Taken van de Sociaal Werker als lid van team 4
• Je bent actief aanwezig in de wijk en weet vragen, problemen en signalen die in de wijk leven helder te krijgen; je doet vraagverheldering voor alle voorkomende vragen;
• Je geeft informatie en advies daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd;
• Je onderhoudt korte lijntjes met je directe collega‘s van je team.

Taken van de Sociaal Werker als opbouwwerker
• Je stimuleert bewoners zich actief in te zetten voor de wijk;
• Middels gerichte projecten en interventies (zowel proactief als reactief) werk je aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk;
• Je ondersteunt individuele bewoners bij vraagstukken over participatie en de sociale omgeving;
• Je verbindt wijkbewoners actief met elkaar om zo relaties in de wijk te versterken;
• Je levert een actieve bijdrage vanuit het opbouwwerk aan je team;
• Je zoekt samenwerking met andere specialismen uit je team.
Je verricht de ondersteuning op zo’n manier dat het mensen motiveert zelf of samen met hun omgeving aan de slag te gaan. Je voorziet hen ter ondersteuning daarbij van de benodigde informatie en contacten. Je bent de spil in de wijk die weet wat er speelt.

Als je bij MET solliciteert gaan we er vanuit dat

• Je minimaal een relevante HBO opleiding hebt;
• Je geregistreerd staat bij het Registerplein of van plan bent om dat te gaan doen;
• Je ervaring hebt als opbouwwerker en als sociaal werker;
• Je beschikt over relevante methodieken en gesprekstechnieken;
• Je een zelfstandig professional bent, die regelruimte durft te benutten en verantwoordelijkheid neemt;
• Je zelfreflectie en professioneel werken als vanzelfsprekend beschouwt;
• Je vanuit kansen werkt;
• Je beschikt over een open manier van communiceren; en je hebt het talent om aan te sluiten bij de bewoner;
• Je durft te doen wat je nodig vindt, en de visie uitdragen: ‘MET is eigenwijs’;
• Je onregelmatig werken geen probleem vindt (’s avonds, in het weekend);
• Je een gezellig en energiek teamlid bent waar collega’s op kunnen vertrouwen en op kunnen rekenen.

Informatie

Voor deze functie kom je in dienst bij Welschap en van daaruit werk je in het MET team. Inschaling zal plaatsvinden in schaal 8, CAO Sociaal Werk. Onderdeel van de CAO zijn het eigen loopbaanbudget en de mogelijkheid om salaris en vrije tijd uit te ruilen. MET kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met betrekking tot deskundigheidsbevordering, zoals een intern trainingsprogramma, een eigen budget voor congressen, begeleide intervisie. Ook zijn er vakgroepen en een interne coach staat tot je beschikking. Als je bij MET werkt, krijg je de beschikking over een iPhone, een iPad en een laptop, zodat je optimaal uitgerust bent voor de functie van ambulant sociaal werker. Tot slot heb je, in overleg met je teamgenoten, veel eigen regie over je werk en, binnen kaders, veel vrijheid je eigen functie vorm te geven.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eerde de Swart, manager MET Welzijn Heerhugowaard via M 06 14 71 84 41. Je CV en motivatiebrief kun je tot 3 juni 2019 zenden aan
solliciteren@welschap.nl o.v.v. van “Sociaal werker MET, OBW4”.

NB
Op deze vacature kunnen ook interne kandidaten solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaan zij voor.

Reageer op deze vacature

Stuur een sollicitatie naar: solliciteren@welschap.nl