Vrijwilligersondersteuning

MET biedt ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties (in oprichting); we geven informatie en advies en wijzen de weg naar bijvoorbeeld subsidies en fondsen. We kunnen meedenken over het vrijwilligersbeleid of over de werving van vrijwilligers.

Coronavirus

MET sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het coronavirus. Medewerkers zijn wellicht minder zichtbaar en daarmee aanspreekbaar zijn in de wijk.

De telefonische bereikbaarheid zal niet anders zijn dan u van ons gewend bent. Inwoners kunnen zich telefonisch aanmelden via 088 8876971 op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. Of per e-mail naar

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis/vanuit huis. Zij gebruiken daarbij digitale voorzieningen voor contact en overleg. Zij hebben geen 1 op 1 fysiek overleg, zoals huisbezoeken en afspraken met bewoners op kantoor, en zij organiseren/houden ook geen groepsbijeenkomsten. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. 

De medewerkers nemen zelf contact op met bestaande klanten over geplande afspraken; en met nieuwe klanten n.a.v. hun aanmelding. Zij bekijken daarbij hoe urgent een afspraak of aanmelding is en wat er moet gebeuren.

Vrijwilligerswerk

Als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk kunt u ook contact met ons opnemen; we denken met u mee en wijzen graag de weg naar een organisatie die bij u past.

Vrijwilliger of Maatje worden?

Op de website metelkaarinhhw.nl vindt u informatie en vacatures voor vrijwilligerswerk bij alle mogelijke organisaties in Heerhugowaard en de regio.
Bij MET ELKAAR kunt u vrijblijvend terecht voor informatie en advies over de vele mogelijkheden van vrijwilligerswerk en de beschikbare vacatures bij Heerhugowaardse organisaties.

Platform Vrijwilligers Welzijn en Zorg

MET ondersteunt het Platform Vrijwilligers Welzijn en Zorg. Klik hier voor meer informatie