Het Voorleesproject

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, vergroot hun woordenschat en het plezier in taal. Het Voorleesproject wil samen met ouders de taalontwikkeling van kinderen van 3 tot 8 jaar stimuleren. Door kinderen 20 weken lang, eenmaal per week, thuis voor te lezen.

Bent u of kent u een gezin dat een voorlezer kan gebruiken?

Heerhugowaardse gezinnen met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar kunnen zich aanmelden. Broertjes of zusje die jonger of ouder zijn, mogen meedoen.
Medewerkers van peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau of basisschool kunnen - in overleg met de ouders - een gezin aanmelden. Lees meer

Wilt u vrijwilliger worden?

Voor het voorlezen zijn vrijwilligers nodig. U bezoekt een gezin elke week thuis, om voor te lezen.
U krijgt vooraf een training en begeleiding van de projectleider van het Voorleesproject.

Meer weten of aanmelden?

Sandra Berns
T 06 425 44 931
E