Organisatiegegevens

MET Heerhugowaard is sinds september 2014 een werkmaatschappij van WelschapSocius Groep.
MET werkt vanuit de doelen van het Strategisch Beleidsplan 2019-2025 van Welschap.

Jaarverslag

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

WelschapSocius Groep heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Eveline van Grimminck, lid
Marie-Fleur Lobry, lid
Hero Veger, lid
Daniël Visser, lid

Bedrijfsgegevens

Contact: T 0251 731010 - E
Postadres: Postbus 149, 1960 AC Heemskerk -
KvK: 61494771
Fiscaal nummer: 8543.66.386.B01

Beloningsbeleid

Voor personeel en de bestuurder volgt MET het beloningbeleid en arbeidsvoorwaarden van de Cao Welzijn.
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.