In Heerhugowaard zijn vier MET teams en aantal projectmedewerkers. Hieronder ziet u wie bij u in de wijk het MET team vormen en wie de projectmedewerkers zijn.

Schilderwijk, De Draai, De Noord, Heemradenwijk, Recreatiewijk, bedrijventerrein

Chantal Petrici
Chantal Petrici
Chantal behaalde in 2007 haar Bachelor Social Work en werkte in het Welzijnswerk in o.a. Amsterdam en Almere. Bij MET werkt zij aan verschillende projecten: Eigen Wijsmaatjes, mantelzorgondersteuning en het Voorleesproject. Werken aan preventie en netwerken is haar specialisatie. Chantal is aandachtfunctionaris Laaggeletterdheid.
Meer over Chantal
Nezha Oukaddour
Nezha Oukaddour
Nezha Oukaddour is in 2006 afgestudeerd aan de HvA als 2e graads docent. Zij heeft 9 jaar ervaring in het welzijnswerk en coördineert bij MET het Voorleesproject en het project AZC. Zij haalt veel energie uit het verbinden van mensen. Nezha is aandachtsfunctionaris Islam en Vluchtelingen. Meer over Nezha
Rob Buizer
Rob Buizer
Rob is de afgelopen 25 jaar, naast zijn werk, zeer actief geweest als vrijwilliger in het sociaal en maatschappelijke domein waaronder het jongerenwerk. Zijn passie ligt bij het coachen van jongeren. Hij specialiseerde zich onder andere in het coachen van jongeren die hoogsensitief zijn. In augustus 2021 heeft hij de overstap gemaakt naar MET als sociaal werker met specialiteit jongerenwerk/jongerencoaching.
Serpil Gozutok
Serpil Gozutok
Serpil werkt als clientondersteuner bij MET. In 2012 is zij afgestudeerd voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij heeft diverse ervaring opgebouwd op het gebied verstandelijke en/of psychische beperking. Serpil is aandachtsfunctionaris Gezonde Leefstijl.
Meer over Serpil

Suleika van Holland
Suleika van Holland
Suleika werkt ruim 18 jaar met veel plezier en passie in het sociaal werk. Na jaren bij buurtbemiddeling en buurthuizen te hebben gewerkt, ligt nu haar kracht in het straatwerk, netwerken en bruggenbouwen. De LHBT groep kan bij haar terecht omdat zij naast ervaringsdeskundige hiervoor aandachtsfunctionaris is.
Meer over Suleika
Willem Zevenhuizen
Willem Zevenhuizen
Willem heeft 14 jaar ervaring als sociaal werker met als specialisme jongerenwerk. Hij is in 2007 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam aan de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming met als minor Jongerenwerk. Willem is aandachtsfunctionaris Wijkwerk.
Meer over Willem

Schrijverswijk, Bomenwijk, Planetenwijk, Broekhorn, Molenwijk, Stadshart

Carine Allard
Carine Allard
Sociaal werker
Carine heeft ervaring als Sociaal Werker, Consulent Mantelzorg en Coördinator Vrijwilligers. Ze werkt al ruim 30 jaar met mensen en neemt deze ervaring mee in haar werk bij MET als Sociaal Werker met specialisatie Algemeen Maatschappelijk Werk. Carine heeft extra aandacht voor de meer (psychisch) kwetsbare inwoner, voor mantelzorg en vrijwilligers. Ze neemt deel aan de projecten Eenzaamheid, Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en het project Transferium mbt Oekraïense vluchtelingen. Zij coördineert de Preventieve Huisbezoeken en de Rouwgroep (met collega Ellen Touray) .

Barbara van der Linden
Barbara van der Linden
Barbara is een van de sociaal raadslieden bij MET en moeder van twee kinderen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Barbara is aandachtsfunctionaris Armoede/Schulden.
Meer over Barbara
Linda Munster
Linda Munster
Linda heeft in 2016 de bachelor Social Work afgerond. Ze heeft 10 jaar ervaring met jongeren en met mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Bij MET richt zij zich op het jongerenwerk. Linda is aandachtsfunctionaris voor jeugdwerkloosheid en voor jonge mantelzorgers.
Louise Hartman
Louise Hartman
Louise heeft 10 jaar ervaring als sociaal werker. Zij is in 2007 afgestudeerd aan de VU als Antropoloog op het onderwerp diversiteit en identiteit en is na het jongerenwerk nu opbouwwerker. Haar kracht ligt in het samenbrengen van mensen en het bouwen van netwerken. Louise is aandachtsfunctionaris Interculturele Communicatie.
Meer over Louise

Stephanie Dam
Stephanie Dam
Stephanie is cliëntondersteuner. In 2008 is zij afgestudeerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar op Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Zij heeft 9 jaar ervaring op het gebied van verstandelijke en/of psychische problematiek en activiteitenbegeleiding. Stephanie is aandachtsfunctionaris Suïcide.
Tamara Draaistra
Tamara Draaistra
Tamara heeft in 2008 haar Bachelor Social Work afgerond en daarna veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg. Die ervaring neemt ze mee in haar huidige werkzaamheden en zet dit in voor alle doelgroepen en bij alle problematieken. Tamara is aandachtsfunctionaris taal en verwijsindex.
Meer over Tamara

Edelstenenwijk, Rivierenwijk, ‘t Kruis, Oostertocht

Alpha Zinga
Alpha Zinga
Alpha is in 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming heeft gevolgd. Hij heeft diverse projecten met jongeren in Beverwijk en Amsterdam uitgevoerd. Alpha is sociaal werker bij MET met als specialisme Jongerenwerk.
Brigitte van Lent
Brigitte van Lent
Brigitte heeft ruim 10 jaar ervaring als sociaal jurist. Zij is in 2004 aan de HvA afgestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures. Brigitte is aandachtsfuntionaris Inkomstenbelasting.
Meer over Brigitte
Ferdinand Toemeungte
Ferdinand Toemeungte
Ferdinand heeft ruim 20 jaar ervaring in het welzijnswerk als Jongerenwerker. Bij MET Heerhugowaard is hij begonnen aan zijn eerste baan als Opbouwwerker. Hij heeft Culturele en Maatschappelijke Vorming gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. In de wijken waarin hij werkt wil hij zien en gezien worden en altijd benaderbaar zijn voor bewoners, netwerkpartners en relevante instanties.
Marianne Visser
Marianne Visser
Marianne Visser is afgestudeerd aan de HvA en nu 3 werkzaam voor MET als sociaal werker maatschappelijke dienstverlening. Zij heeft ruime kennis betreffende algemene gezondheidszorg, chronisch zieken en voeding en diëtetiek. Marianne is aandachtsfunctionaris Mantelzorg- ondersteuning.
Meer over Marianne
Nese Sevilir
Nese Sevilir
Nese heeft meer dan 10 jaar ervaring binnen het werkveld en zet deze in voor alle doelgroepen en diverse hulpvragen. Zij begon als maatschappelijk werker, waarbij ze cliënten ondersteunde met hulpvragen die uiteenliepen van praktische, gezondheids- tot aan materiële hulpvragen. Nese is o.a. actief ben bij projecten, echtscheiding, seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Butterhuizen, Zuidwijk, Stad vd Zon, Huygenhoek, Land van Luna

Christina Klaver
Christina Klaver
Christina heeft ruim 20 jaar ervaring als sociaal werker. Zij studeerde HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming, met als afstudeerrichting opbouwwerk. Naast opbouwwerk, heeft Christina diverse uitstapjes gemaakt naar andere functies of organisaties, maar ze komt altijd weer terug in haar oude vak. Verbinding maken tussen mensen en/of organisaties vanuit eigen wens of behoefte is het mooiste wat er is.
Esther Grooteman
Esther Grooteman
Esther heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Zij heeft 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening waaronder gezinsproblematiek. Sinds 2013 werkt zij als ambulant begeleider/cliëntondersteuner voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Esther is aandachts- functionaris voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Eva Tromp
Eva Tromp
Eva is in 2015 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is daarna gaan werken bij MET als sociaal werker. Haar specialisme is jongerencoaching en zij is projectleider van Samenspel. Eva is aandachtsfunctionaris voor opvoedingsondersteuning viaTriple P en diagnostiek.
Meer over Eva

Rowan Boef
Rowan Boef
Maatschappelijk werker
Rowan studeerde in 2018 af aan de Hogeschool van Amsterdam als maatschappelijk werker. Zij heeft diverse ervaring opgebouwd op het gebied van sociaal-emotionele ondersteuning, administratie en financiën. Rowan is Algemeen Maatschappelijk Werker en vervangt organisatiebreed collega's bij (langdurige) afwezigheid.
Sinan Dogan
Sinan Dogan
Sinan is sinds 2004 werkzaam als sociaal werker. Na een aantal stages is hij in 2007 gestart als specialist (ambulant) jongerenwerker. Hij studeerde aan het Horizon college. Sinan is een sporter pür sang en heeft binnen MET de rol van aandachtsfunctionaris Sport.
Meer over Sinan

Welzijn op Recept

Jeanine Gaakeer
Jeanine Gaakeer
Welzijn op Recept
Jeanine heeft 25 jaar ervaring in zorg en welzijn. Zij is afgestudeerd aan de HvA op Jeugdwelzijnswerk en gediplomeerd mediator. Zij heeft veel ervaring met problematieken bij kinderen en hun ouders, mantelzorgers en ouderen met dementie. Bij MET is zij werkzaam voor Welzijn op Recept.
Meer over Jeanine

Lonneke Segaar
Lonneke Segaar
Welzijn op recept
Lonneke Segaar werkte, nadat zij haar SPH diploma behaalde, 17 jaar lang met veel plezier in de kinder -en jeugdpsychiatrie op een behandelgroep voor jongeren. Naast haar werk als sociotherapeut is Lonneke ook werkzaam geweest als gezinsbehandelaar. Om zich meer te verdiepen in gezinnen en relaties, volgde zij de opleiding tot Relatie- en Gezinstherapeut.

Overige medewerkers

Funda Koksal
Funda Koksal
Samenspel
Funda is in 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam waar zij de opleiding Pedagogiek heeft gevolgd. Zij specialiseerde zich in Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen (VVE) en ouderparticipatie. Daarnaast heeft zij in samenwerking met scholen diverse projecten uitgevoerd voor ouders in Amsterdam. Op dit moment is zij werkzaam als begeleider bij Samenspel.
Liesbeth Swen
Liesbeth Swen
Zakelijk beheer Kompleks
Liesbeth is al bijna 20 jaar verbonden aan Kompleks als zakelijk beheerder. Liesbeth is breed geschoold en van veel markten thuis, iets wat in een dynamische omgeving als Kompleks goed van pas komt. Liesbeth is binnen MET aandachtsfunctionaris Puberbrein.
Meer over Liesbeth
* sociaal werkers in opleiding