In Heerhugowaard zijn vier MET teams en aantal projectmedewerkers. Hieronder ziet u wie bij u in de wijk het MET team vormen en wie de projectmedewerkers zijn.

Schilderswijk, de Noord, Heemradenwijk, de Draai, bedrijventerein

Hanneke Hageman
Hanneke Hageman
Hanneke is cliëntondersteuner en sociaal werker maatschappelijke dienstverlening. In 2012 is zij afgestudeerd als maatschappelijk werker. Hiervoor heeft Hanneke bij een crisisopvang gewerkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychische problematiek. Hanneke is aandacht functionaris Autisme.

Louise Hartman
Louise Hartman
Louise heeft 10 jaar ervaring als sociaal werker. Zij is in 2007 afgestudeerd aan de VU als Antropoloog op het onderwerp diversiteit en identiteit en is na het jongerenwerk nu opbouwwerker. Haar kracht ligt in het samenbrengen van mensen en het bouwen van netwerken. Louise is aandachtsfunctionaris Interculturele Communicatie.
Serpil Gozutok
Serpil Gozutok
Serpil werkt als clientondersteuner bij MET. In 2012 is zij afgestudeerd voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij heeft diverse ervaring opgebouwd op het gebied verstandelijke en/of psychische beperking. Serpil is aandachtsfunctionaris Gezonde Leefstijl.
Suleika van Holland
Suleika van Holland
Suleika van Holland werkt ruim 18 jaar met veel plezier en passie in het sociaal werk. Na jaren bij buurtbemiddeling en buurthuizen te hebben gewerkt, ligt nu haar kracht in het straatwerk, netwerken en bruggenbouwen. De LHBT groep kan bij haar terecht omdat zij naast ervaringsdeskundige hiervoor aandachtsfunctionaris is.

Willem Zevenhuizen
Willem Zevenhuizen
Willem heeft 14 jaar ervaring als sociaal werker met als specialisme jongerenwerk. Hij is in 2007 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam aan de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming met als minor Jongerenwerk. Willem is aandachtsfunctionaris Wijkwerk.

Planetenwijk, Schrijverswijk, Bomenwijk, Stationsplein, Broekhorn

Barbara van der Linden
Barbara van der Linden
Barbara is een van de sociaal raadslieden bij MET en moeder van twee kinderen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Barbara is aandachtsfunctionaris Armoede/Schulden.

Chantal Petrici
Chantal Petrici
Chantal behaalde in 2007 haar Bachelor Social Work en werkte in het Welzijnswerk in o.a. Amsterdam en Almere. Bij MET werkt zij aan verschillende projecten: Eigen Wijsmaatjes, mantelzorgondersteuning en het Voorleesproject. Werken aan preventie en netwerken is haar specialisatie. Chantal is aandachtfunctionaris Laaggeletterdheid.

Eren Aydogan
Eren Aydogan
Eren is specialist jongerenwerk bij MET. Hij studeerde aan de Hogeschool van Amsterdam en volgde de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming met de minor Jongerenwerk. Eren is aandachtfunctionaris groepsdynamica en radicalisering en zoekt graag samenwerking met lokale ondernemers op.
Liesbeth Leegwater
Liesbeth Leegwater
Liesbeth studeerde in 1999 af voor Cultureel Maatschappelijke Vorming en heeft inmiddels 18 jaar ervaring in het welzijnswerk, bij bewonersbedrijven en bij diverse projecten. Ze denkt mee in de oplossingen voor problemen. Liesbeth is aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
Linda Munster
Linda Munster
Linda heeft in 2016 de bachelor Social Work afgerond. Ze heeft 10 jaar ervaring met jongeren en met mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Bij MET richt zij zich op het jongerenwerk. Linda is aandachtsfunctionaris voor jeugdwerkenloosheid en voor jonge mantelzorgers.
Marianne Visser
Marianne Visser
Marianne Visser is afgestudeerd aan de HvA en nu 3 werkzaam voor MET als sociaal werker maatschappelijke dienstverlening. Zij heeft ruime kennis betreffende algemene gezondheidszorg, chronisch zieken en voeding en diëtetiek. Marianne is aandachtsfunctionaris Mantelzorg- ondersteuning.

Marjolein Eijking
Marjolein Eijking
Marjolein behaalde diploma’s sociaal pedagogische hulpverlening en maatschappelijk werk. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in begeleiden van mensen met dementie, psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. In haar vorige werk gaf zij vorm aan lotgenotengroepen. Marjolein is aandachtsfunctionaris eenzaamheid.

Nezha Oukaddour
Nezha Oukaddour
Nezha Oukaddour is in 2006 afgestudeerd aan de HvA als 2e graads docent. Zij heeft 9 jaar ervaring in het welzijnswerk en coördineert bij MET het Voorleesproject en het project AZC. Zij haalt veel energie uit het verbinden van mensen. Nezha is aandachtsfunctionaris Islam en Vluchtelingen.
Stephanie Dam
Stephanie Dam
Stephanie is cliëntondersteuner. In 2008 is zij afgestudeerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar op Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Zij heeft 9 jaar ervaring op het gebied van verstandelijke en/of psychische problematiek en activiteitenbegeleiding. Stephanie is aandachtsfunctionaris Suïcide.
Tamara Draaistra
Tamara Draaistra
Tamara heeft in 2008 haar Bachelor Social Work afgerond en daarna veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg. Die ervaring neemt ze mee in haar huidige werkzaamheden en zet dit in voor alle doelgroepen en bij alle problematieken. Tamara is aandachtsfunctionaris Alcohol, Tabak en Drugs / Verslaving

Stadshart, Edelstenenwijk, Molenwijk, Rivierenwijk, Oostertocht, het Kruis

Brian van Rosmalen
Brian van Rosmalen
Brian stapte - na 14 jaar als projectleider werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven - in 2011 over naar het welzijnswerk. Voordat hij bij MET startte, werkte hij binnen de maatschappelijke- en verslaafdenopvang in Amsterdam. Brian is aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing en Zingeving.

Brigitte van Lent
Brigitte van Lent
Brigitte heeft ruim 10 jaar ervaring als sociaal jurist. Zij is in 2004 aan de HvA afgestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures. Brigitte is aandachtsfuntionaris Inkomstenbelasting.

Joyce Molendijk
Joyce Molendijk
Joyce is in 2017 afgestudeerd op de Hogeschool van Amsterdam als maatschappelijk werker. Zij heeft 3 jaar ervaring als sociaal werker, met name gericht op administratie en financiën. Joyce is bij MET aandachtfunctionaris Hoarding/leven in chaos.

Kat Antonowicz
Kat Antonowicz
Kat heeft 3 jaar ervaring in het werk van sociaal werker. Zij is in 2017 aan Hogeschool Inholland afgestudeerd op het onderwerp Werken in de Wijk en heeft zich gespecialiseerd als maatschappelijk werker. Kat is aandachtsfunctionaris Migratie en Integratie.

Kees Niesten
Kees Niesten
Kees is een ervaren werker in welzijnsland. Eerst als sociaal cultureel werker en later ook opbouwwerker. Sinds 2017 is hij sociaal werker bij MET en daar is zijn specialisme opbouwwerk. Kees is daarnaast ook aandachtsfunctionaris Ouderen.
Ninian Poot
Ninian Poot
Ninian studeerde in 2018 af aan Hogeschool InHolland op maatschappelijk werk met specialisme GGZ. De afgelopen 10 jaar was zij jongerenwerker, sociaal cultureel werker en reclasseringswerker. Sinds oktober 2017 is zij bij MET cliëntondersteuner en aandachtsfunctionaris psychiatrische aandoeningen.


Sinan Dogan
Sinan Dogan
Sinan is sinds 2004 werkzaam als sociaal werker. Na een aantal stages is hij in 2007 gestart als specialist (ambulant) jongerenwerker. Hij studeerde aan het Horizon college. Sinan is een sporter pür sang en heeft binnen MET de rol van aandachtsfunctionaris Sport.

Susanne Peereboom
Susanne Peereboom
Susanne behaalde in 2007 haar HBO diploma Maatschappelijk Werk. In 2013 volgde het diploma Gewichtsconsulent en in 2016 het certificaat Running Therapeut. Susanne is aandachtsfunctionaris Vitaliteit en Bewegen en ondersteunt bewoners bij het verbeteren van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Theo Olling
Theo Olling
Theo is al bijna 40 jaar werkzaam in zorg en hulpverlening. Hij is veldwerker, begeleider en projectcoördinator geweest. Hij heeft veel ervaring met de begeleiding van mensen met een verslaving(sachtergrond). Theo is naast maatschappelijk werker, opgeleid als beeldend therapeut. Binnen MET is hij aandachtsfunctionaris Rouw.

Yvonne Heilig
Yvonne Heilig
Cliëntondersteuner
Yvonne volgde de HBO-IW aan de HvA. Zij was eerder begeleider van mensen met een verstandelijke/psychiatrische beperking en heeft ruime kennis van de gezondheidszorg. Ze is bij MET clientondersteuner en nauw betrokken bij het Project Huisbezoeken. Yvonne is aandachtsfuntionaris Autisme.

Butterhuizen, Zuidwijk, Stad vd Zon, Huygenhoek

Alpha Zinga
Alpha Zinga
Alpha is in 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming heeft gevolgd. Hij heeft diverse projecten met jongeren in Beverwijk en Amsterdam uitgevoerd. Alpha is sociaal werker bij MET met als specialisme Jongerenwerk.
Emine Önsoy
Emine Önsoy
Emine is meer dan 25 jaar actief in het welzijnswerk en trots dat ze dit vak mag uitoefenen. Als sociaal werker richt ze zich vooral op de participatie van burgers in de samenleving. Diversiteit, wonen, zorg en welzijn zijn bekende werkterreinen voor haar. Emine is aandachtsfunctionaris Eer Gerelateerd Geweld (EGG).

Esther Grooteman
Esther Grooteman
Esther heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Zij heeft 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening waaronder gezinsproblematiek. Sinds 2013 werkt zij als ambulant begeleider/cliëntondersteuner voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Esther is aandachts- functionaris voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Eva Tromp
Eva Tromp
Eva is in 2015 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is daarna gaan werken bij MET als sociaal werker. Haar specialisme is jongerencoaching en zij is projectleider van Samenspel. Eva is aandachtsfunctionaris voor opvoedingsondersteuning viaTriple P en diagnostiek.
Greta Petersen
Greta Petersen
Greta heeft meer dan 15 jaar ervaring als sociaal jurist, bewindvoerder en beleids- en kwaliteitsmedewerker. Zij is in 2005 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit, Nederlands recht. Als sociaal werker bij MET ondersteunt zij cliënten door het doolhof van wet- en regelgeving, zodat zij daarna zelfstandig verder kunnen. Haar aandachtsgebied is domotica.
Shannon Beekman
Shannon Beekman
Shannon heeft drie jaar ervaring als maatschappelijk werker en heeft ervaring met verschillende problematiek. Zij werkte met daklozen en verslaafden in Amsterdam. Shannon is in 2017 afgestudeerd met als specialisatie Werken in de Wijk, haar scriptieonderwerp was Laaggeletterdheid onder Daklozen.

Welzijn op Recept

Martine Raams
Martine Raams
Welzijn op Recept
Martine heeft ruim 20 jaar ervaring als sociaal werker. Zij is aan de HvA afgestudeerd. Bij MET is Martine aanspreekpunt voor Welzijn op Recept, waarbij nauw wordt samengewerkt met de huisartsen in Heerhugowaard. En zij is aandachtsfunctionaris Dementie.

Jeanine Gaakeer
Jeanine Gaakeer
Welzijn op Recept
Jeanine heeft 25 jaar ervaring in zorg en welzijn. Zij is afgestudeerd aan de HvA op Jeugdwelzijnswerk en gediplomeerd mediator. Zij heeft veel ervaring met problematieken bij kinderen en hun ouders, mantelzorgers en ouderen met dementie. Bij MET is zij werkzaam voor Welzijn op Recept.

Overige medewerkers

Joke Voorwinden
Joke Voorwinden
Zorgmaatjes
Joke heeft jarenlang haar werk als praktijkondersteuner gecombineerd met haar functie als sociaal werker. Eerder verzorgde zij de begeleiding van Samenspel en vorig jaar was zij actief als kwartiermaker voor Welzijn op Recept. Nu houdt zij zich bezig met de opzet van het project MET Zorgmaatjes.


Liesbeth Swen
Liesbeth Swen
Zakelijk beheer Kompleks
Liesbeth is al bijna 20 jaar verbonden aan Kompleks als zakelijk beheerder. Liesbeth is breed geschoold en van veel markten thuis, iets wat in een dynamische omgeving als Kompleks goed van pas komt. Liesbeth is binnen MET aandachtsfunctionaris Puberbrein.

* sociaal werkers in opleiding