Margareth@Stadsnieuws


Wie ben je en wat doe je bij MET?

Ik ben Margareth van Loon en ik ben sinds november 2018 projectcoördinator voor Buurtbemiddeling Heerhugowaard.

Wat is buurtbemiddeling?

Als de communicatie tussen buren of buurtgenoten verstoord is geraakt en zij hier zelf niet meer uitkomen, kan er buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Dat gebeurt bij bijvoorbeeld parkeeroverlast, tuinproblemen, geluidsoverlast van muziek en overlast van huisdieren. Ook zien we regelmatig irritaties ontstaan bij een verschil in dagindeling, karakter of vrijetijdsbesteding. Met buurtbemiddeling willen we ervoor zorgen dat de communicatie tussen buren hersteld wordt en dat de buren het vervolgens zelf met elkaar oplossen. Buurtbemiddeling is dus geen handhaving. Conflicten waarbij sprake is van verslaving, strafbare feiten en lopende juridische procedures en conflicten in één familie, zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling.

Wat doe je als projectcoördinator Buurtbemiddeling?

Naast het onder andere werven, selecteren en ondersteunen van bemiddelaars, onderhouden van het netwerk en voorlichting geven, behandel ik de overlastmeldingen van inwoners. Inwoners nemen rechtstreeks contact met mij op of ik krijg de melding binnen via MET of andere verwijzers. Met de melder van de klacht houd ik een telefonisch intakegesprek. Hierin bespreken we of de situatie zich leent voor buurtbemiddeling. Als dat zo is, worden er bemiddelaars ingezet.

Hoe gaat de buurtbemiddeling vervolgens in zijn werk?

Per aanmelding zet ik altijd twee bemiddelaars in, een man-vrouw combinatie, volgens de methodiek die wij hanteren vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De bemiddelaars versterken elkaar, horen en zien meer en kunnen daardoor hun hulp beter afstemmen op de persoonlijke behoefte van de inwoner. De bemiddelaars maken een afspraak bij de mensen thuis om de situatie te bespreken. Op verzoek gaan ze aansluitend bij de buren langs om ook de andere kant van het verhaal te horen. Vervolgens proberen de bemiddelaars een bemiddelingsgesprek tussen beide buren tot stand te brengen. In dat gesprek werken beide buren toe naar aanvaardbare afspraken. Zowel de bemiddelaars als ikzelf zijn onpartijdig, geven geen oordeel en gaan met alle gegeven informatie vertrouwelijk om. Het belangrijkste is dat de communicatie tussen de buren hersteld wordt. Als dat lukt, volgen de oplossingen meestal vanzelf. Gelukkig weten de meeste mensen zelf heel goed hoe ze onderling de situatie een positieve draai kunnen geven.

Wat is zo leuk aan het bemiddelingswerk?

Klachten zijn vaak van dezelfde aard, maar iedere klacht komt voort uit een andere situatie. Mensen gaan allemaal verschillend met conflicten om. Dat maakt het werk interessant. Daarnaast is het dankbaar werk. Het is geweldig dat buren zelf hun geschil kunnen oplossen met ondersteuning van buurtbemiddeling.

@Stadsnieuws HHW april 2019