Louise@Stadsnieuws

Louise Hartman is opbouwwerker met als specialisme intercultureel werk

‘Als opbouwwerker houd ik me bezig met de algemene leefbaarheid in een straat of wijk. Dat is dus heel gevarieerd. Op dit moment ben ik in de Schrijverswijk bijvoorbeeld bezig met klachten van omwonenden over een speeltuin. Die geeft teveel overlast naar de mening van de omwonenden. Dan ga ik praten: met hen en met de gebruikers van de speeltuin. En daarna gaan we met z’n allen zoeken naar een oplossing. Want die is er, dat weet ik zeker. De vraag is alleen nog hoe en wat. En ik help mensen op weg die een leuk idee hebben, om bijvoorbeeld de onderlinge contacten in een straat goed te houden, maar niet precies weten hoe ze dat moeten doen.'

Mensen uit andere culturen

'Met mijn specialisme intercultureel werk richt ik me op mensen uit andere landen. Ik ben van huis uit antropoloog, dus dat komt me goed van pas. In Heerhugowaard wonen veel mensen uit andere culturen. Die hebben, zeker als ze hier nog niet zo lang wonen, soms aanpassingsproblemen of ze missen hun familie. Die probeer ik dan te helpen. Ik kan ze bijvoorbeeld wijzen op Face Time. Dan kunnen ze videobellen met hun familie. Ook zijn er in Heerhugowaard soms mensen die uit hetzelfde land van herkomst komen en kan ik ze met elkaar in contact brengen als ze dat willen.'

Eritrea

'In Heerhugowaard blijkt een best veel mensen uit Eritrea te wonen. Die kennen elkaar natuurlijk lang niet allemaal. Louise Hartman wil kijken of ze voor die gemeenschap iets kan organiseren. ‘Een feest of zo, waarbij je ook andere Heerhugowaarders zou kunnen uitnodigen. Ik ben mijn licht aan het opsteken bij andere gemeenten of die zoiets al wel eens gedaan hebben.’ '

Beschermjassen

Ze heeft onlangs een cursus Beschermjassen gedaan. Zo op het eerste oog een beetje een rare naam, merkt Louise. ‘Het dekt toch wel de lading. Het idee is dat je met hulpverleners uit allerlei disciplines uit het sociaal domein gezamenlijk met bijvoorbeeld een gezin in gesprek gaat dat hulp heeft gevraagd voor één onderwerp. Dat doe je dan als die ene hulpverlener het idee heeft dat er wel eens meer zou kunnen spelen dan die ene hulpvraag. Ze doorverwijzen naar anderen is omslachtig en werkt vaak niet. Zo’n gezamenlijk gesprek vaak wel. Al die hulpverleners zijn dan als het ware een beschermende jas om zo’n gezin heen.’In Heerhugowaard wordt nu ook met die aanpak gewerkt.

Evenementen

In november organiseert MET twee jaarlijks terugkerende evenementen: de Dag van de Mantelzorg en de Week van de Vrijwilliger.

@Stadsnieuws HHW juli 2019