Kwaliteit

MET Heerhugowaard heeft kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Als brede welzijnsorganisatie vinden we het belangrijk om transparant te zijn in wat we doen. Kwaliteit betekent voor ons zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We streven ernaar onze dienstverlening continue te verbeteren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Onze klanten staan hierin centraal, hun vraag is leidend en voor onze medewerkers het belangrijkste uitgangspunt.

Kwaliteitslabel

Ons streven is om in 2022 het kwaliteitscertificaat van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland te verkrijgen. Dit kwaliteitslabel is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche en staat voor Sterk Sociaal Werk. Voor klanten belangrijk omdat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit die aan de ontwikkelde criteria voldoet, gemeten door een onafhankelijk instituut. Voor gemeenten en andere organisaties die diensten inkopen een zekerheid dat kwaliteit geleverd wordt. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Beroepsregistratie

De sociaal werkers van MET zijn aangesloten bij het Registerplein. Het Registerplein is een kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals. Jaarlijkse bijscholing en reflectie op het werk is onderdeel van de eisen die daaraan gesteld worden.

Overig

Voor buurtbemiddeling werkt MET samen met De Bemiddelingskamer. Zij zijn gecertificeerd door het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid.

MET is onder andere lid van Mezzo, Per Saldo en het Kennisnetwerk ‘Professionals in beweging’. Dit kenniswerk is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de provincie Noord Holland en de Hogeschool InHolland.

Onze aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld zijn lid van de LVAK.