Kwaliteit

Beroepsregistratie

De sociaal werkers van MET zijn aangesloten bij het Registerplein. Het Registerplein is een kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals. Jaarlijkse bijscholing en reflectie op het werk is onderdeel van de eisen die daaraan gesteld worden.

Buurtbemiddeling

Voor buurtbemiddeling werkt MET samen met De Bemiddelingskamer. Zij zijn gecertificeerd door het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid.

Cijfers

Een extern bureau onderzoekt na ieder traject van MET de klanttevredenheid en het effect van onze inzet. In 2016 kreeg MET van bewoners een 8,5 voor de bereikbaarheid en de kwaliteit van de ondersteuning. We kregen een 7,3 voor het effect van onze inzet, voor de behaalde resultaten. Van onze samenwerkingspartners kregen we een 7,4 voor de samenwerking en een 7,7 voor de toegevoegde waarde die we als organisatie in Heerhugowaard hebben.

Overig

MET is onder andere lid van Mezzo, Per Saldo en het Kennisnetwerk ‘Professionals in beweging’. Dit kenniswerk is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de provincie Noord Holland en de Hogeschool InHolland.
Onze aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld zijn lid van de LVAK.