Suggesties en Klachten

Bij MET doen wij er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen.
Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren.

U heeft diverse mogelijkheden om een suggestie of klacht bespreekbaar te maken.
*  U kunt als eerste de MET-medewerker(s) van het betreffende team benaderen.
*  Komt u in overleg met de medewerker(s) niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de manager van MET via of 088 8876971.
*  Als dat niet tot tevredenheid is, kunt u zich schriftelijk wenden tot de bestuurder van WelschapSocius, de organisatie waar MET onderdeel van is.
   Voor de behandeling van klachten heeft WelschapSocius een Klachtenreglement.