Joke@Stadsnieuws

 

Wie ben je en wat doe je bij MET?

Ik ben Joke Voorwinden en ik ben vanaf 2015 werkzaam bij MET. Op dit moment houd ik me bezig met onze zorgmaatjes.

Wat zijn zorgmaatjes?

Dat zijn mensen die zich vrijwillig inzetten om mantelzorgers te ontlasten van hun zorgtaak. Hun inzet is ongeveer twee uur per week. Anders dan dat de naam misschien doet vermoeden, gaat het hier niet om thuiszorg, maar om aandacht en persoonlijk contact. Door gezelschap te bieden aan degene die de zorg nodig heeft, wordt de mantelzorger even ontlast. Dit kan bijvoorbeeld door samen koffie te drinken, een wandelingetje te maken of een spelletje te doen.

Wat houdt jouw werk precies in?

Ik zorg ervoor dat er een goede match is tussen mantelzorger en zorgmaatje. Via mijn MET-collega’s, zorgpartners en wijkverpleegkundigen krijg ik door welke mantelzorgers een zorgmaatje kunnen gebruiken. Mensen die zorgmaatjes willen worden, melden zich bij mij. Om een goede match te kunnen maken, houd ik zowel bij de mantelzorgers als bij de zorgmaatjes intakegesprekken. Als de samenwerking tussen maatje en mantelzorger eenmaal succesvol is, gaan zij samen verder en blijf ik bereikbaar voor vragen of advies. Tenslotte organiseer ik ook trainingen en bijeenkomsten voor de zorgmaatjes en probeer ik mensen te enthousiasmeren om zorgmaatje te worden.

Kun je een voorbeeld geven van de hulp van een zorgmaatje?

Laatst liet een mantelzorger mij nog weten dat zij dankzij een zorgmaatje haar hobby keramiek weer kon oppakken. Daarnaast kan het voorkomen dat het zorgmaatje ook leuke dingen doet met de mantelzorger. Doordat de mantelzorger altijd aan het zorgen is, is de kans aanwezig dat hij meer en meer geïsoleerd raakt. Door samen eropuit te gaan, wordt de wereld van de mantelzorger weer wat groter. Per situatie is het anders, het is echt maatwerk. Daarom zijn de intakegesprekken ook zo belangrijk.

Hoelang duurt de ondersteuning van een zorgmaatje?

De periode van ‘maatje zijn’ duurt zo rond de zes à acht maanden. De bedoeling is dat de mantelzorger, door de hulp van een zorgmaatje, na verloop van tijd weer zelfstandig verder kan.

Wat vind je zo mooi aan je werk?

Ik vind het mooi dat ik met mijn werk mensen met elkaar verbind, zodat zij elkaar kunnen helpen.