FormulierenPunt

Bewoners die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren, zijn welkom bij het FormulierenPunt in het gemeentehuis.
Zij kunnen hier terecht voor hulp bij alle formulieren waar zij moeite mee hebben. Het kan gaan om formulieren voor:
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschap
  • aanvraagformulier van de Huygenpas
  • individuele inkomenstoeslagen
  • individuele bijzondere bijstand
  • collectieve zorgverzekering
  • aanmelding schuldhulpverlening
  • dienstenvoucher voor thuisondersteuning
  • aanvraagformulier leerlingenvervoer
De (vrijwillige) medewerkers van het FormulierenPunt bieden ook hulp bij het aanvragen van DigiD.

Waar & Wanneer?

Elke woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis, Parelhof 1, Heerhugowaard

Het FormulierenPunt is een samenwerking van Humanitas, Schuldhulpmaatjes, Haltewerk, Het SociaalPleinen MET.