FormulierenPunt

Wij zetten het FormulierenPunt voort op een alternatieve (tijdelijke) locatie. Bewoners die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren, zijn welkom bij het FormulierenPunt.

Waar & Wanneer?

Woensdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur in buurthuis de Hoeksteen, Amatist 13, Heerhugowaard (Edelstenenwijk)

Inloop

Het blijft vooralsnog een open inloopspreekochtend, dus u bent zonder afspraak welkom.

Waarvoor kunt u terecht?

Hieronder een overzicht van formulieren waarmee u bij het Formulierenpunt terecht kunt;
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting & Waterschapsbelasting
 • Hulp bij Digi-D
 • Aanvraag bijzondere bijstand
 • Aanvraag inkomens ondersteunde toeslagen en voorzieningen
 • Aanvraag collectieve zorgverzekering
 • Digitaal solliciteren
 • Aanvraag Huygenpas
 • Wijzigingsformulier Haltewerk
 • Wijzigingsformulier UWV
 • Aanvraag uitkering
 • Verzamelen van bewijsstukken
 • Aanvraag geldzaken en schulden van Halte Werk
 • Inschrijving SVNK
Schroom niet, kom vooral langs met uw vragen, wij zitten er klaar voor!

Het FormulierenPunt is een samenwerking van Humanitas, Schuldhulpmaatjes, Halte Werk, Het SociaalPlein en MET.