Clientondersteuning

Clientondersteuning is er voor iedereen die een fysieke, psychische of verstandelijke beperking ervaart of chronisch ziek is. De sociaal werkers van MET kunnen u en uw omgeving ondersteunen met informatie en advies op allerlei gebieden. De cliëntondersteuner kan op verzoek ook aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek.

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp.

Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De sociaal werker helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Contact