Corona raakt ons allemaal

Hoe gaat het met u? Heeft u behoefte aan advies of een luisterend oor? Wij zijn er voor u!

Hieronder leest u hoe wij onze dienstverlening vormgeven in de anderhalve-meter-samenleving. In het belang van uw en onze gezondheid, volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 • Op straat blijven we actief en kunt u ons dus tegenkomen en aanspreken; we houden daarbij afstand.
 • We bieden dezelfde hulp als altijd, alleen wat vaker per telefoon, WhatsApp, beeldbellen en e-mail.
 • Op afspraak blijven we contact houden met bewoners; dit gebeurt in één van de vijf spreekkamers die we hiervoor in de wijken hebben ingericht. 
 • Huisbezoeken doen we niet, tenzij bij hoge uitzondering of als een bewoner niet in staat is om naar één van onze spreekkamers te komen. Indien mogelijk, kunnen we het gesprek ook buiten voeren, tijdens een wandeling. De sociaal werker zal u in dergelijke gevallen informeren over de voorzorgsmaatregelen die wij van u vragen.
 • Activiteiten in de wijk kunnen doorgaan met inachtneming van de geldende, landelijke richtlijnen.Voor activiteiten hanteren we een maximum van 30 personen per zaal/ruimte, mits we een goede en veilige doorstroom van mensen kunnen garanderen
 • Blijkt een situatie onverwacht toch niet aan de richtlijnen te voldoen, dan kunnen wij besluiten om het gesprek of de activiteit te stoppen.

U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

Telefoon:
Ons algemene nummer is 088 88 76 971 (op werkdagen tussen 9.00-13.00 en 14.00-17.00).
MET Elkaar voor vraag en aanbod van burenhulp, is op dinsdag en donderdag tussen 10.00-13.00 bereikbaar op telefoonnummer 06 41 13 14 52.

E-mail:
Algemeen:
Buurtbemiddeling (heel Heerhugowaard):

Onze wijkteams:

 • Bedrijventerrein, De Draai, De Noord, Schilderswijk, Heemradenwijk, Recreatiewijk:
  Gesprekken op afspraak in Buurthuis De Ezel, Fabritiuspark 20.
 • Bomenwijk, Planetenwijk, Broekhorn, Schrijverswijk, Molenwijk, Stadshart:
  Gesprekken op afspraak in Wijkcentrum De Horst, Van Eedenplein 5.
 • Edelstenenwijk, Rivierenwijk, ’t Kruis, Oostertocht:
  Gesprekken op afspraak in Wijkkantoor Woonwaard, hoek Spaarne-Mark.
 • Butterhuizen, Huygenhoek, Land van Luna, Stad van de Zon, Zuidwijk:
  Gesprekken op afspraak in Wijkcentrum De Zon, Brandpunt 1.
Online:
Voor onze diensten: www.methhw.nl
Voor vraag en aanbod van burenhulp en vrijwilligerswerk: www.metelkaarinhhw.nl

Facebook:
METWelzijnHeerhugowaard

Veel sterkte in deze periode. Blijf gezond. Heel graag tot ziens!