MET sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het coronavirus

Medewerkers zijn wellicht minder zichtbaar en daarmee minder aanspreekbaar in de wijk.

De telefonische bereikbaarheid zal niet anders zijn dan u van ons gewend bent.
Inwoners kunnen zich telefonisch aanmelden via 088 8876971 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
Of per e-mail naar

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis

Zij gebruiken daarbij digitale voorzieningen voor contact en overleg. Zij hebben geen 1 op 1 fysiek overleg, zoals huisbezoeken en afspraken met bewoners, en zij organiseren/houden ook geen groepsbijeenkomsten. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers.

De medewerkers nemen zelf contact op met bestaande klanten over geplande afspraken; en met nieuwe klanten n.a.v. hun aanmelding. Zij bekijken daarbij hoe urgent een afspraak of aanmelding is en wat er moet gebeuren.