In Heerhugowaard zijn vier MET teams en aantal projectmedewerkers. Hieronder ziet u wie bij u in de wijk het MET team vormen en wie de projectmedewerkers zijn.

Schilderswijk, de Noord, Heemradenwijk, de Draai, bedrijventerein

Louise Hartman
Louise Hartman
Louise heeft 10 jaar ervaring als sociaal werker. Zij is in 2007 afgestudeerd aan de VU als Antropoloog op het onderwerp diversiteit en identiteit en is na het jongerenwerk nu opbouwwerker. Haar kracht ligt in het samenbrengen van mensen en het bouwen van netwerken. Louise is aandachtsfunctionaris Interculturele Communicatie.
Willem Zevenhuizen
Willem Zevenhuizen
Willem heeft 14 jaar ervaring als sociaal werker met als specialisme jongerenwerk. Hij is in 2007 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam aan de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming met als minor Jongerenwerk. Willem is aandachtsfunctionaris Wijkwerk.

Hanneke Hageman
Hanneke Hageman
Hanneke is cliëntondersteuner en sociaal werker maatschappelijke dienstverlening. In 2012 is zij afgestudeerd als maatschappelijk werker. Hiervoor heeft Hanneke bij een crisisopvang gewerkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychische problematiek. Hanneke is aandacht functionaris Autisme.

Suleika van Holland
Suleika van Holland
Suleika van Holland werkt ruim 18 jaar met veel plezier en passie in het sociaal werk. Na jaren bij buurtbemiddeling en buurthuizen te hebben gewerkt, ligt nu haar kracht in het straatwerk, netwerken en bruggenbouwen. De LHBT groep kan bij haar terecht omdat zij naast ervaringsdeskundige hiervoor aandachtsfunctionaris is.

Serpil Gozutok
Serpil Gozutok
Serpil werkt als clientondersteuner bij MET. In 2012 is zij afgestudeerd voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij heeft diverse ervaring opgebouwd op het gebied verstandelijke en/of psychische beperking. Serpil is aandachtsfunctionaris Gezonde Leefstijl.
Marjolein Eijking
Marjolein behaalde diploma’s Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in begeleiding van mensen met dementie, psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. In haar vorige werk gaf zij vorm aan lotgenotengroepen. Marjolein volgt nu een opleiding tot kindercoach.

Planetenwijk, Schrijverswijk, Bomenwijk, Stationsplein, Broekhorn

Nezha Oukaddour
Nezha Oukaddour
Nezha Oukaddour is in 2006 afgestudeerd aan de HvA als 2e graads docent. Zij heeft 9 jaar ervaring in het welzijnswerk en coördineert bij MET het Voorleesproject en het project AZC. Zij haalt veel energie uit het verbinden van mensen. Nezha is aandachtsfunctionaris Islam en Vluchtelingen.
Eren Aydogan
Eren Aydogan
Eren is specialist jongerenwerk bij MET. Hij studeerde aan de Hogeschool van Amsterdam en volgde de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming met de minor Jongerenwerk. Eren is aandachtfunctionaris Jeugdwerkeloosheid en zoekt graag de samenwerking met lokale ondernemers op.
Marianne Visser
Marianne Visser
Marianne Visser is afgestudeerd aan de HvA en nu 3 werkzaam voor MET als sociaal werker maatschappelijke dienstverlening. Zij heeft ruime kennis betreffende algemene gezondheidszorg, chronisch zieken en voeding en diëtetiek. Marianne is aandachtsfunctionaris Mantelzorg- ondersteuning.

Barbara van der Linden
Barbara van der Linden
Barbara is een van de sociaal raadslieden bij MET en moeder van twee kinderen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Barbara is aandachtsfunctionaris Armoede/Schulden.

Liesbeth Leegwater
Liesbeth Leegwater
Liesbeth studeerde in 1999 af voor Cultureel Maatschappelijke Vorming en heeft inmiddels 18 jaar ervaring in het welzijnswerk, bij bewonersbedrijven en bij diverse projecten. Ze denkt mee in de oplossingen voor problemen. Liesbeth is aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
Stephanie Dam
Stephanie Dam
Stephanie is cliëntondersteuner. In 2008 is zij afgestudeerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar op Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Zij heeft 9 jaar ervaring op het gebied van verstandelijke en/of psychische problematiek en activiteitenbegeleiding. Stephanie is aandachtsfunctionaris Suïcide.
Tamara Draaistra
Tamara Draaistra
Tamara heeft in 2008 haar Bachelor Social Work afgerond en daarna veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg. Die ervaring neemt ze mee in haar huidige werkzaamheden en zet dit in voor alle doelgroepen en bij alle problematieken. Tamara is aandachtsfunctionaris Alcohol, Tabak en Drugs / Verslaving

Stadshart, Edelstenenwijk, Molenwijk, Rivierenwijk, Oostertocht, het Kruis

Brian van Rosmalen
Brian van Rosmalen
Brian stapte - na 14 jaar als projectleider werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven - in 2011 over naar het welzijnswerk. Voordat hij bij MET startte, werkte hij binnen de maatschappelijke- en verslaafdenopvang in Amsterdam. Brian is aandachtsfunctionaris Levensbeschouwing en Zingeving.

Sinan Dogan
Sinan Dogan
Sinan is sinds 2004 werkzaam als sociaal werker. Na een aantal stages is hij in 2007 gestart als specialist (ambulant) jongerenwerker. Hij studeerde aan het Horizon college. Sinan is een sporter pür sang en heeft binnen MET de rol van aandachtsfunctionaris Sport.

Yvonne Heilig
Yvonne Heilig
Yvonne volgde de part-time HBO-IW aan de HvA. Ze werkte eerder als begeleider voor mensen met een verstandelijke/ psychiatrische beperking en is sinds 2009 specialist clientondersteuner. Zij heeft ook ruime kennis van de algemene gezondheidszorg, GGZ en chronisch zieken. Yvonne is aandachtafuntionaris Autisme.
Susanne Peereboom
Susanne Peereboom
Susanne behaalde in 2007 haar HBO diploma Maatschappelijk Werk. In 2013 volgde het diploma Gewichtsconsulent en in 2016 het certificaat Running Therapeut. Susanne is aandachtsfunctionaris Vitaliteit en Bewegen en ondersteunt bewoners bij het verbeteren van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Madelon van Veen
Madelon van Veen
Madelon is sociaal werker Maatschappelijke Dienstverlening. Voor MET werkte zij 9 jaar bij Blijfgroep als kinderwerker en gezinshulpverlener. Ze heeft ruime kennis in het werken met gezinnen. In 2017 rondde zij de post HBO opleiding hulpverlener Psychotrauma af. Madelon is aandachts- functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Theo Olling
Theo Olling
Theo is al bijna 40 jaar werkzaam in zorg en hulpverlening. Hij is veldwerker, begeleider en projectcoördinator geweest. Hij heeft veel ervaring met de begeleiding van mensen met een verslaving(sachtergrond). Theo is naast maatschappelijk werker, opgeleid als beeldend therapeut. Binnen MET is hij aandachtsfunctionaris Rouw.

Brigitte van Lent
Brigitte van Lent
Brigitte heeft ruim 10 jaar ervaring als sociaal jurist. Zij is in 2004 aan de HvA afgestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures. Brigitte is aandachtsfuntionaris Inkomstenbelasting.

Kees Niesten
Kees Niesten
Kees is een ervaren werker in welzijnsland. Eerst als sociaal cultureel werker en opbouwwerker, en sinds 2017 bij MET als sociaal werker. Hij is nauw betrokken bij o.a. BUUV en Preventieve Huisbezoeken. Kees is aandachtsfunctionaris Vrijwilligers en Vrijwilligersorganisaties.
Kat Antonowicz
Kat Antonowicz
Kat heeft 3 jaar ervaring in het werk van sociaal werker. Zij is in 2017 aan Hogeschool Inholland afgestudeerd op het onderwerp Werken in de Wijk en heeft zich gespecialiseerd als maatschappelijk werker. Kat is aandachtsfunctionaris Migratie en Integratie.

Butterhuizen, Zuidwijk, Stad vd Zon, Huygenhoek

Joyce Molendijk
Joyce Molendijk
Joyce is recent (2017) afgestudeerd aan de HvA als maatschappelijke werker. Zij heeft de afgelopen 2 jaar praktijkervaring opgedaan bij MET middels een stage.
Joyce is zich aan het specialiseren op het aandachtsgebied Financiële Vraagstukken.

Emine Önsoy
Emine Önsoy
Emine is meer dan 25 jaar actief in het welzijnswerk en trots dat ze dit vak mag uitoefenen. Als sociaal werker richt ze zich vooral op de participatie van burgers in de samenleving. Diversiteit, wonen, zorg en welzijn zijn bekende werkterreinen voor haar. Emine is aandachtsfunctionaris Eer Gerelateerd Geweld (EGG).

Eva Tromp
Eva Tromp
Eva is in 2015 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is daarna gaan werken bij MET als sociaal werker. Haar specialisme is jongerencoaching en zij is projectleider van Samenspel. Eva is aandachtsfunctionaris voor opvoedingsondersteuning viaTriple P en diagnostiek.
Esther Grooteman
Esther Grooteman
Esther heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Zij heeft 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening waaronder gezinsproblematiek. Sinds 2013 werkt zij als ambulant begeleider/cliëntondersteuner voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Esther is aandachts- functionaris voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Eline van Lee*
Eline van Lee*
Eline zit in haar laatste studiejaar Pedagogiek bij Inholland Amsterdam, zij verwacht in juli 2018 af te studeren.
Zij deed tijdens haar opleiding ervaring op met kinderen, jongeren en ouders en liep stage bij MET bij o.a. Samenspel en als jongerencoach. Eline is aandachts- functionaris Jonge Mantelzorgers.

Shannon Beekman
Shannon Beekman
Shannon heeft drie jaar ervaring als maatschappelijk werker en heeft ervaring met verschillende problematiek. Zij werkte met daklozen en verslaafden in Amsterdam. Shannon is in 2017 afgestudeerd met als specialisatie Werken in de Wijk, haar scriptieonderwerp was Laaggeletterdheid onder Daklozen.
Alpha Zinga
Alpha Zinga
Alpha is in 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming heeft gevolgd. Hij heeft diverse projecten met jongeren in Beverwijk en Amsterdam uitgevoerd. Alpha is sociaal werker bij MET met als specialisme Jongerenwerk.

Overige medewerkers

Eshter Boehmer
Eshter Boehmer
Buurtbemiddeling
Esther is ruim zes jaar projectleider buurtbemiddeling in Heerhugowaard. Zij volgde de opleidingen Personeel & Arbeid en Pabo en richt zich nu vooral op het stimuleren van mensen in hun eigen kracht. Esther is trots op de bemiddelaars die zich telkens belangeloos en zonder oordeel inzetten om buren weer met elkaar in contact te brengen.

Martine Raams
Martine Raams
Martine heeft ruim 20 jaar ervaring als sociaal werker. Zij is aan de HvA afgestudeerd. Bij MET is Martine aanspreekpunt voor Welzijn op Recept, waarbij nauw wordt samengewerkt met de huisartsen in Heerhugowaard. En zij is aandachtsfunctionaris Dementie.

Joke Voorwinden
Joke Voorwinden
Welzijn op Recept
Joke heeft jarenlang haar werk als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk gecombineerd met haar functie als sociaal werker. Tot vorig jaar deed Joke de begeleiding van Samenspel bij MET. Tegenwoordig is Joke, met haar medische kennis, kwartiermaker voor het project Welzijn op Recept.
Liesbeth Swen
Liesbeth Swen
Zakelijk beheer Kompleks
Liesbeth is al bijna 20 jaar verbonden aan Kompleks als zakelijk beheerder. Liesbeth is breed geschoold en van veel markten thuis, iets wat in een dynamische omgeving als Kompleks goed van pas komt. Liesbeth is binnen MET aandachtsfunctionaris Puberbrein.

Jeanine Gaakeer
Jeanine Gaakeer
Jeanine heeft 25 jaar ervaring in zorg en welzijn. Zij is afgestudeerd aan de HvA op Jeugdwelzijnswerk en gediplomeerd mediator. Zij heeft veel ervaring met problematieken bij kinderen en hun ouders, mantelzorgers en ouderen met dementie. Bij MET is zij werkzaam voor Welzijn op Recept.
* sociaal werkers in opleiding